Ochrana osobních údajů

Klára Nováková
Klára Nováková
listopadu 29, 2023

Zpracování osobních údajů

V souladu s nařízením GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) společnost vlastněná Klárou Novákovou se sídlem na Pekařská 12, 602 00 Brno, Česká republika, informuje o způsobu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou shromažďovány pouze s vaším vědomím a souhlasem a jsou nezbytné pro poskytování našich služeb, jako jsou erotické masáže, relaxační masáže a další služby uvedené na našem webu masaze-celakovice.cz. Tento proces zahrnuje shromažďování, uchovávání a zpracovávání informací, které mohou zahrnovat vaše jméno, kontaktní údaje a další relevantní informace. Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, změnou nebo zneužitím a zaručujeme jejich zpracování v souladu s platnými právními předpisy.

Všechna data jsou zpracovávána s nejvyšší možnou mírou ochrany a jsou přístupná pouze zaměstnancům nebo spolupracovníkům, kteří mají s těmito údaji pracovat v souvislosti s poskytováním našich služeb. Osobní data jsou uchovávána pouze po nezbytně potřebnou dobu. Každá osoba, jejíž data jsou zpracovávána, má právo na přístup k jejím osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz těchto údajů, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Bezpečnost osobních údajů

Provádíme veškerá nezbytná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů proti neoprávněnému nebo nezákonnému zpracování a proti náhodné ztrátě, zničení nebo poškození. V rámci těchto opatření jsou zavedeny pokročilé bezpečnostní protokoly a technologie. Dále pravidelně přezkoumáváme a aktualizujeme naše bezpečnostní politiky a postupy k zajištění maximální ochrany shromažďovaných a zpracovávaných dat.

Kontaktní informace

V případě dotazů týkajících se zpracování vašich osobních údajů nebo využití vašich práv souvisejících s GDPR se můžete obrátit na majitelku webu, Kláru Novákovou, na adrese Pekařská 12, 602 00 Brno, Česká republika, nebo prostřednictvím emailu na [email protected].

Napsat komentář